morteboskola_ (21).JPG
En av skolsalarna är nu verkstad och allmänt förråd

[Bakåt][Tillbaka till bildsidan][Nästa]