morteboskola_ (30).JPG
Bostadshuset sett från skolans vind

[Bakåt][Tillbaka till bildsidan][Nästa]