morteboskola_ (32).JPG
Trappan till skolhusets vind

[Bakåt][Tillbaka till bildsidan][Nästa]