morteboskola_ (36).JPG
Skolhusets baksida med den gamla bilbryggan

[Bakåt][Tillbaka till bildsidan][Nästa]